" ساخت واجرا "


این مجموعه با توجه به دارا بودن دانش فنی کافی و همچنین تجربه چندین ساله خود در زمینه

ساخت و اجرا مجموعه های بزرگ و کوچگ در اقصی نقاط کشور اعتبار ارزشمندی را که همانا

رضایت شما مشتریان عزیز می باشد را برای خود بدست آورده است .

ابتکارات و ایده های جدید ( مانند جکوزی داخل استخر و ... )به همراه کاهش چشمگیر هزینه ها

در امر اجرا که یکی از نکاتتاثیر گذار در این رشته میباشد از دیگر افتخارات این مجموعه است .از آنجاییکه عملیات اجرایی سازه این گونه مجموعه ها (استخر ،سونا ،جکوزی )به دلیل تماس

و مجاورتی که با آب و بخار آب دارند از حساسیت بالایی برخوردار هستند . لذا بایستی پیمانکاران

محترمی که در این زمینه فعالیت می نمایند با دانش روز این رشته ومتریال جدید آشنایی کامل

داشته باشند که درنهایت رضایت کارفرما را تامین نمایند.

در انتها این مجموعه برای اطمینان خاطر مشتریان عزیز خود پس از پایان عملیات اجرایی برای

حسن انجام کار " ضمانت نامه 20 ساله " تقدیم می نماید .

2012-01-24 / Administrator

" با ضمانت " طرح استخر ، سونا و جکوزی خود  با متریال مورد نظرتان را از طریق م...

" ساخت واجرا " این مجموعه با توجه به دارا بودن دانش فنی کافی و همچنین تجربه چندین ساله خود در زمینه ساخت و اجرا مجموعه های بزرگ و کوچگ در اقصی نقاط کشور اعتبار ارزشمندی ر...

Read More
2012-01-24 / Administrator

" با ضمانت " طرح استخر ، سونا و جکوزی خود  با متریال مورد نظرتان را از طریق م...

" ساخت واجرا " این مجموعه با توجه به دارا بودن دانش فنی کافی و همچنین تجربه چندین ساله خود در زمینه ساخت و اجرا مجموعه های بزرگ و کوچگ در اقصی نقاط کشور اعتبار ارزشمندی ر...

Read More
2012-01-24 / Administrator

" با ضمانت " طرح استخر ، سونا و جکوزی خود  با متریال مورد نظرتان را از طریق م...

" ساخت واجرا " این مجموعه با توجه به دارا بودن دانش فنی کافی و همچنین تجربه چندین ساله خود در زمینه ساخت و اجرا مجموعه های بزرگ و کوچگ در اقصی نقاط کشور اعتبار ارزشمندی ر...

Read More