" طراحی و مشاوره "

امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی در زمینه استخر وجکوزی و همچنین

سونا اعم از خشک و بخار می توان طرحهایی مدرن و جدید با سلایق گوناگون و

متناسب با فضای موجود اجرا نمود .

مفتخریم با تکیه بر دانش فنی و تجربه چندین ساله متخصصین خود توانسته ایم

در زمینه طراحی و اجرا تا کنون مجموعه های فراوان و گوناگونی را  با طرحهای

خاص و کاربری های متنوع مشاوره و نظارت نماییم و همچنین تا حد قابل توجهی

هزینه هایپیمانکاران بخش اجرایی را کاهش دهیم .همچنین میتوانیم پیمانکاران و طراحان این صنعت را که خود مجری پروژه میباشند ،

در زمینه طراحی و اجرا ،مشاوره و یاری رسانیم و در انتها مسولیت و ضمانت پروژه را بر عهده گیریم .

2012-01-24 / Administrator

" نگران نباشید " مهندسان ، پیمانکاران ، کارفرمایان مشاوره ...

" طراحی و مشاوره " امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی در زمینه استخر وجکوزی و همچنین سونا اعم از خشک و بخار می توان طرحهایی مدرن و جدید با سلایق گوناگون و متناسب...

Read More
2012-01-24 / Administrator

" نگران نباشید " مهندسان ، پیمانکاران ، کارفرمایان مشاوره ...

" طراحی و مشاوره " امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی در زمینه استخر وجکوزی و همچنین سونا اعم از خشک و بخار می توان طرحهایی مدرن و جدید با سلایق گوناگون و متناسب...

Read More
2012-01-24 / Administrator

" نگران نباشید " مهندسان ، پیمانکاران ، کارفرمایان مشاوره ...

" طراحی و مشاوره " امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی در زمینه استخر وجکوزی و همچنین سونا اعم از خشک و بخار می توان طرحهایی مدرن و جدید با سلایق گوناگون و متناسب...

Read More