تجهیزات استخر احقاقی (جهان استخر)

 

تجهیزات استخر احقاقی در راستای تامین لوازم و تجهیزات استخر ، سونا و جکوزی و همچنین

ارایه خدمات فنی در اقصی نقاط ایران از سال 1370 فعالیت خود را شروع کرده است .

این شرکت مفتخر است با تکیه بر نیروی انسانی متعهد و متخصص و همچنین تزریق منابع

مالی و مهیا نمودن بستری مناسب درزمینه تولیدات لوازم استخر ، سونا و جکوزی باکیفیت

عالی و دانش امروزی نقشی موثر در جهت بهبود این بخش ایفا نماید .