طراحی و مشاوره


امروزه با پیشرفت تکنولوژی و ارتقا دانش فنی در زمینه استخر وجکوزی و همچنین سونا

اعم از خشک و بخار می توان طرحهایی مدرن ، خاص ، زیبا و جذاب با سلایق گوناگون و

متناسب با فضای موجود اجرا نمود.مفتخریم با تکیه بر دانش فنی و تجربه چندین ساله متخصصین خود توانسته ایم

در زمینه طراحی و اجرا تاکنون مجموعه های فراوان و گوناگونی را  با طرحهای

خاص و کاربری های متنوع مشاوره و نظارت نماییم و همچنین تا حد قابل توجهی

هزینه های پیمانکاران بخش اجرایی را کاهش دهیم.همچنین میتوانیم پیمانکاران و طراحان این صنعت را که خود مجری پروژه میباشند ،

در زمینه طراحی و اجرا ،مشاوره و یاری رسانیم و در انتها مسولیت و ضمانت پروژه را بر عهده گیریم.