"کورۀ سونا خشک"


این کوره با ورق 10 میلیمتر آتش خوار و قابلیت استفاده از مشعل گازی و گازوئیلی

جهت مصارف خانگی و عمومی تولید و عرضه گردیده است .


لازم به ذکر است که محصول فوق دارای " 5 سال گارانتی " و " 20 سال " خدمات پس از فروش است .