"سیکلون (ماسه گیر)"

 

تولیدات این شرکت در ابعاد مختلف جهت گرفتن ماسه های بادی و شن  آبهای خانگی و کشاورزی

و صنعتی و همچنین آب شهرک ها  مورد استفاده قرار می گیرد .این شرکت به وسیله دستگاههای خود قادر است تا ذرات معلق در اب چاه ها را تا 130 میکرون جداسازی نماید .

محصولات فوق دارای " 5 سال گارانتی " و " 20 سال " خدمات پس از فروش می باشد .